علی شکیبا

دفتر یادداشت دیجیتال برای هر چیز مفید!

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

جمعه؛ ۲۹ بهمن ۹۵

به دلیل عدم حضور دانشجویان؛ تشکیل نشد.

جمعه؛ ۶ اسفند ۹۵

معرفی درس؛ چهارچوب Map-Reduce و شیوه‌ی محاسبه در این قالب؛ حل مثال محاسبه‌ی فرکانس لغات در یک فایل متنی بزرگ (تا پایان اسلاید ۴۲)

جمعه؛ ۱۳ اسفند

به دلیل عدم حضور دانشجویان؛ تشکیل نشد. جبرانی آن در جلسات بعد برگزار می‌شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۵۸
علی شکیبا

پنج‌شنبه؛ ۲۸ بهمن ۹۵

معرفی درس؛ قاعده‌ی Boneferroni به همراه یک مثال؛ معرفی طرح Map-Reduce و مشخصات مربوطه؛ حل یک مثال شمارش کلمات در یک فایل متنی حجیم با پیاده‌سازی Map و Reduce. (تا پایان اسلاید ۳۸)

پنج‌شنبه؛ ۵ اسفند ۹۵

تا پایان اسلاید ۴۹ - ضرب ماتریس در چهارجوب Map-Reduce به عنوان تمرین واگذار شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۵۰
علی شکیبا

پنجشنبه؛ ۲۸ بهمن ۹۵

گروه ۱ و ۲:

تدریس فصل‌های اول و دوم کتاب Undesrtanding Cryptography

پنجشنبه؛ ۵ اسفند ۹۵

گروه ۱ و ۲

تدریس فصل ۳ کتاب Understanding Cryptography

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۵ ، ۲۰:۴۹
علی شکیبا

دوشنبه؛ ۱۸ بهمن ۹۵

به دلیل عدم حضور دانشجویان تشکیل نشد.

چهارشنبه؛ ۲۰ بهمن ۹۵

به دلیل عدم حضور دانشجویان تشکیل نشد.

دوشنبه؛ ۲۵ بهمن ۹۵

تدریس فصل اول کتاب هان؛ ارائه‌ی تصویر کلی درس و مباحثی که قرار است دریاره‌ی آن‌ها بحث و بررسی کنیم.

چهارشنبه؛ ۲۷ بهمن ۹۵

معرفی مفاهیم داده؛ دادگان؛ ویژگی؛ نمونه. معرفی و بحث درباره‌ی انواع ویژگی‌ها (عددی (نسبتی؛ بازه‌ای)؛ ترتیبی؛ اسمی؛ دودویی). معرفی شاخص‌های مرکزی (میانگین؛ میانگین‌های وزن‌دار؛ trimmed)؛ میانه (عددی و اسمی)؛ مد و چند مدی. معرفی شهود داده‌های متقارن و اریب مثبت و منفی. (مباحث از فصل ۲ کتاب هان).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۹
علی شکیبا

یک‌شنبه؛ ۱۷ بهمن ۹۵

سازمان یک کامپیوتر؛ انواع کامپیوترها و محاسبه‌گرها؛ توصیف مفهوم پردازش و محاسبه؛ شرح داده و اطلاعات؛ بیان مفهوم الگوریتم‌ها و برنامه

سه‌شنبه؛ ۱۹ بهمن ۹۵

نمایش انواع داده‌ها در کامپیوتر؛ نمایش اعداد صحیح در مبناهای مختلف؛ نمایش اعداد اعشاری در مبناهای مختلف؛ ارائه روش تبدیل سریع بین مبناهای ۲؛ ۸ و ۱۶ و ارائه ی تمرین برای تحویل در شنبه؛ ۳۰ اسفند ۹۵

یک‌شنبه؛ ۲۴ بهمن ۹۵

بیان ویژگی‌های یک الگوریتم (متناهی؛ مرتب و واضح و بدون ابهام برای مجری)؛ ارائه‌ی الگوریتم برای مسائل «محیط یک مستطیل به طول ۷ و عرض ۵ را محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «طول و عرض یک مستطیل را از ورودی دریافت و محیط آن در محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «سه عدد را از ورودی دریافت و حاصل جمع و میانگین را محاسبه و در خروجی چاپ نماید» و «دو مقدار را از ورودی دریافت و جای آن‌ها را با هم تعویض نماید» به همراه تحلیل مساله (تعیین ورودی؛ خروجی؛ ارتباط بین ورودی و خروجی و بخش متغیرهای کمکی). اشاره به روش جابجایی محتوای دو متغیر بدون استفاده از متغیر کمکی. معرفی حافظه به صورت یک تخته وایت‌برد به همراه یک شیطانک که دو کار مقداردهی و خواندن مقدار یک متغیر را انجام می‌دهد. ارائه‌ی مفهوم متغیر در زبان‌های برنامه نویسی به عنوان مکانی از حافظه که دارای «نام» و «مقدار» است.

سه‌شنبه؛ ۲۶ بهمن ۹۵

بیان انواع داده‌ی پایه در فرترن شامل Integer؛ Real و Character و اضافه کردن نوع داده به تعریف متغیرها. بیان مقادیر اولیه‌ی متغیرها و اضافه کردن مقداردهی اولیه به توانایی‌های شیطانک حافظه. بیان قواعد نامگذاری متغیرها در فرترن. معرفی دستورات ورودی و خروجی در فرترن (print و read). اضافه کردن نوع متغیرها و مقادیر اولیه به قسمت‌های متغیرهای ورودی؛ خروجی و کمکی. معرفی مقادیر ثابت در فرترن (parameter). قواعد اولویت عملگرها در فرترن (چهار عمل اصلی؛ توان و پرانتزها). شرح شیوه‌ی ارزیابی عبارات محاسباتی شامل انواع داده‌ی متفاوت (real با real؛ real با ineteger و integer با integer). شرح تمام مثال‌ها با الگوریتم «دریافت عرض و طول مستطیل از ورودی و محاسبه و چاپ مساحت آن در خروجی». معرفی مقادیر ممکن برای نوع داده‌ی Character و شیوه‌ی نمایش مقدارهای رشته‌ای (در حد مورد نیاز برای دستور print بدون بحث در مورد

print *, "abcd"

به دلیل پایان‌یافتن جلسه.)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۱۱
علی شکیبا

شنبه؛ ۱۶ بهمن ۹۵

سازمان یک کامپیوتر؛ انواع کامپیوترها و محاسبه‌گرها؛ توصیف مفهوم پردازش و محاسبه؛ شرح داده و اطلاعات؛ بیان مفهوم الگوریتم‌ها و برنامه

سه‌شنبه؛ ۱۹ بهمن ۹۵

نمایش انواع داده‌ها در کامپیوتر؛ نمایش اعداد صحیح در مبناهای مختلف؛ نمایش اعداد اعشاری در مبناهای مختلف؛ ارائه روش تبدیل سریع بین مبناهای ۲؛ ۸ و ۱۶ و ارائه ی تمرین برای تحویل در شنبه؛ ۳۰ اسفند ۹۵

شنبه؛ ۲۳ بهمن ۹۵

بیان ویژگی‌های یک الگوریتم (متناهی؛ مرتب و واضح و بدون ابهام برای مجری)؛ ارائه‌ی الگوریتم برای مسائل «محیط یک مستطیل به طول ۷ و عرض ۵ را محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «طول و عرض یک مستطیل را از ورودی دریافت و محیط آن در محاسبه و در خروجی چاپ کند»؛ «سه عدد را از ورودی دریافت و حاصل جمع و میانگین را محاسبه و در خروجی چاپ نماید» و «دو مقدار را از ورودی دریافت و جای آن‌ها را با هم تعویض نماید» به همراه تحلیل مساله (تعیین ورودی؛ خروجی؛ ارتباط بین ورودی و خروجی و بخش متغیرهای کمکی). اشاره به روش جابجایی محتوای دو متغیر بدون استفاده از متغیر کمکی. معرفی حافظه به صورت یک تخته وایت‌برد به همراه یک شیطانک که دو کار مقداردهی و خواندن مقدار یک متغیر را انجام می‌دهد. ارائه‌ی مفهوم متغیر در زبان‌های برنامه نویسی به عنوان مکانی از حافظه که دارای «نام» و «مقدار» است.

سه‌شنبه؛ ۲۶ بهمن ۹۵

بیان انواع داده‌ی پایه در فرترن شامل Integer؛ Real و Character و اضافه کردن نوع داده به تعریف متغیرها. بیان مقادیر اولیه‌ی متغیرها و اضافه کردن مقداردهی اولیه به توانایی‌های شیطانک حافظه. بیان قواعد نامگذاری متغیرها در فرترن. معرفی دستورات ورودی و خروجی در فرترن (print و read). اضافه کردن نوع متغیرها و مقادیر اولیه به قسمت‌های متغیرهای ورودی؛ خروجی و کمکی. معرفی مقادیر ثابت در فرترن (parameter). قواعد اولویت عملگرها در فرترن (چهار عمل اصلی؛ توان و پرانتزها). شرح شیوه‌ی ارزیابی عبارات محاسباتی شامل انواع داده‌ی متفاوت (real با real؛ real با ineteger و integer با integer). شرح تمام مثال‌ها با الگوریتم «دریافت عرض و طول مستطیل از ورودی و محاسبه و چاپ مساحت آن در خروجی». معرفی مقادیر ممکن برای نوع داده‌ی Character و شیوه‌ی نمایش مقدارهای رشته‌ای (در حد مورد نیاز برای دستور print بدون بحث در مورد

print *, "abcd"

به دلیل پایان‌یافتن جلسه.)

شنبه؛ ۳۰ بهمن ۹۵

تکمیل بحث رشته‌ها در حد مورد نیاز برای print؛ معرفی و به کارگیری توابع معمول محاسباتی مانند sin؛ log و مانند آن به همراه چند نمونه و کوییز نمره اضافه. معرفی ساختارهای شرطی با بیان مساله ی محاسبه ی ریشه های درجه ی دوم (با فرض وجود دو ریشه متمایز) و بدون این فرض (دومی حل نشد و به جلسه بعد موکول شد) و معرفی فارسی ساختارهای شرطی با در نظر گرفتن مساله ی تعیین زوج و فرد بودن یک عدد صحیح.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۰۹
علی شکیبا