علی شکیبا

دفتر یادداشت دیجیتال برای هر چیز مفید!

دروس

در این صفحه، لینک کلیه دروس و کارگاه‌های برگزار شده را می‌توانید مشاهده کنید:

ترم جاری

  • نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها؛ پاییز 96-1395؛ دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (فیلم کلاس درس + اسلاید + تمرین + پروژه) - کارشناسی علوم‌کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فن‌اوری اطلاعات
  • نظریه‌ی علوم‌کامپیوتر؛ پاییز 96-1395؛ دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (فیلم کلاس درس + اسلاید + تمرین + پروژه) - کارشناسی ارشد علوم‌کامپیوتر
  • کامپیوتر ۱؛ پاییز 96-1395؛ دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (فیلم کلاس درس + اسلاید + تمرین + پروژه) - کارشناسی فیزیک مهندسی
  • امنیت شبکه؛ پاییز 96-1395؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان (فیلم کلاس درس + اسلاید + تمرین + پروژه) - کارشناسی ارشد فن‌اوری اطلاعات (شبکه‌های کامپیوتری - تولید نرم‌افزار) و مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

ترم‌های گذشته